0Disclaimer


Disclaimer voor https://www.shop.dewitgoedpartner.shop/ Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.dewitgoedpartner.shop/, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Witgoedpartner. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Witgoedpartner is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Witgoedpartner.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Witgoedpartner te mogen claimen of te veronderstellen. De Witgoedpartner streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Witgoedpartner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.dewitgoedpartner.shop/ op deze pagina.

© 2020 Witgoedpartner BV - Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

Om U beter van dienst te kunnen zijn, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken.
Meer info: https://shop.dewitgoedpartner.nl/cookies/
Om U beter van dienst te kunnen zijn gebruiken wij cookies. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze site. Hiermee kunnen wij onze site voor u verder optimaliseren. Wanneer u verder gaat op onze website gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer info: https://shop.dewitgoedpartner.nl/cookies/